en >
Małgorzata Łukowicz Prof. CMKP dr hab. n med.

Małgorzata Łukowicz , Prof. CMKP dr hab. n med.

Prowadzi w Orto Med Sport Warszawa konsultacje rehabilitacyjne oraz konopne. 

 

 

·        Specjalista rehabilitacji medycznej

·        Specjalista medycyny fizykalnej i balneologii

·        kierownik Kliniki Rehabilitacji CMKP w SPSK im prof. A.Grucy w Otwocku

·        kierownik Centrum Rehabilitacji SPSK im prof. A.Grucy w Otwocku

Kursy:

·        kurs EMG, potencjałów wywołanych (3 miesiące) CWSK Warszawa

·         „Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego niemowląt według Vojty” Wrocław, Fundacja  „Promyk  Słońca” przy I Katedrze Pediatrii AM we Wrocławiu (szkolenie   zorganizowane we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Voity)

·        Zastosowanie toksyny botulinowej typu A DYSPORT w leczeniu dystonii i spastyczności o różnej etiologii ze szczególnym uwzględnieniem MPD” organizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

·        kurs Kinezjologii edukacyjnej „Brain Gym” według metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison prowadzone przez Polskie Towarzystwo Kinezjologów

·        kursy terapii manualnej: kurs szkoleniowy w zakresie medycyny Manualnej Polskie Towarzystwo Lekarskie Medycyny Manualnej     

·        Diagnostyka i leczenie osteoporozy” Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne Sekcja Specjalistyczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego          

·        Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego. The McKenzie Institute

·        Podstawy teoretyczne i praktyczne wykorzystanie metod elektroterapii {EMS, FES, ETS} oraz elektromiografii w rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami mięśni nerwów o różnej etiologii” Zakład patofizjologii Narządu Ruchu AM w Poznaniu

·        Clinical EMG evaluation Protocols and Biofeedback Training” Cologne Niemcy

·        International Course: Laser Medicine (Lars Hode)

·        Basic Cource : Kinesiology Taping”

·        Basic Course (m. Knott Concept) on Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)

·        Zastosowanie toksyny botulinowej typu A w terapii spastyczności

·        Zastosowanie toksyny botulinowej typu A w terapii dystonii

·        Zastosowanie toksyny botulinowej typu A w terapii migren

·        Wprowadzenie do akupunktury fakultatywnej. Akupunktura jako metoda holistycznego podejścia w medycynie rehabilitacyjnej, w leczeniu zachowawczym oraz prewencji. Technika małego ukłucia (MU) w praktyce akupunktury fakultatywnej.

 

Praca naukowa:

·        doktor nauk medycznych, Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Bydgoszczy, „Rozwój somatyczny dzieci i młodzieży Bydgoszczy w wieku od 7 do 15 lat na podstawie badań z lat 1988-1998”.

·        doktor habilitowany nauk medycznych; Wydział Lekarski UMK w Bydgoszczy „Ocena wyników leczenia usprawniającego pacjentów po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych oraz nieurazowych uszkodzeniach mózgu”

·        ponad 60  opublikowanych doniesień zjazdowych, ponad 70 publikacji naukowych

·        27 rozdziałów w podręcznikach i monografiach, redakcja podręcznika „Fizykoterapia .Aspekty kliniczne i biofizyczne”, tłumaczenia podręczników z języka angielskiego

 

Główne zainteresowania: Rehabilitacja neurologiczna, urazy rdzenia kręgowego i urazy czaszkowo-mózgowe, neurofizjologia, badania EMG, EP, Zaburzenia rozwojowe i neurorozwojowe, leczenie toksyna botulinową, leczenie konopiami medycznymi, rehabilitacja po urazach narządu ruchu, zespoły bólowe kręgosłupa

 

Przyjmuje pacjentów:

·        Z zespołami bólowymi kręgosłupa

·        Rehabilitacja po urazach narządu ruchu

·        Po zabiegach ortopedycznych

·        Ocena  rozwoju małego dziecka , wady postawy, skoliozy

·        Migreny

·        Spastyczność

·        Zespól ciaśni kanału nadgarstka

 

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.X